Номер на съобщение: 11/2019/Вн

Дата на съобщение: 11.04.2019 г.

Номер на група: 3/19-1

Заглавие на група: Сграда - клуб с дворно място

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 2850 лв.

Начална дата за огледи: 19.04.2019 г.

Крайна дата за огледи: 30.04.2019 г.

Часове за огледи: от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 07.05.2019 11:00 ч.

Депозит: 570 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 30.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 19.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 30.04.2019 г.

Водещ продажбата: Милен Вълчев

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 082/808276

Е-мейл: m.valchev@ro18.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Търговище

Община: Попово

Населено място: с.Славяново

Адрес: урбанизирана територия

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 438 по кадастралния план на с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище с площ 830 кв.м., заедно с построената в него ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, за който е отреден УПИ IV, с кадастрален № 438 с площ от 830 кв.м., отреден за „Магазин“, в кв. 45 по действащия регулационен план на селото, при граници и съседи на ПИ: от две страни улица, ПИ с кад. № 439, съгласно скица № 804/15.11.2016 г., издадена от Община – Попово.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: търговски обект или магазин

Квадратура: 830 кв.м.