Номер на съобщение: С190022-111-0000685

Дата на съобщение: 07.03.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Земеделска земя и сграда

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 24635 лв.

Начална дата за огледи: 25.03.2019 г.

Крайна дата за огледи: 29.03.2019 г.

Часове за огледи: 10.00-17.00

Дата и час на провеждане на търга: 04.04.2019 14:30 ч.

Депозит: 4927 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 29.03.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 25.03.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 29.03.2019 г.

Водещ продажбата: Свилен Генчев

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595371

Е-мейл: s.genchev@ro22.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Враца

Община: Роман

Населено място: гр.Роман

Адрес: ул.Димитър Благоев 4

Описание: Земеделска земя и сграда в местността „Над стената", с площ от 2,919 /две хиляди деветстотин и деветнадесет / кв.м., по данни от скица заедно с построениете в него сгради : стопанска постройка с гаражи и складове с обща застроена площ от 418 /четиристотин и осемнадесет/ кв.м. и сграда с друго предназначение, със застроена площ от 11 /единадесет/ кв.м. Имотът е обособен на основание Проект за делба на имот с площ от 8553 /осем хиляди петстотин петдесет и три / кв. м. Границите на продаваемия имот са следните: имот № 092008 - Друга производствена база, № 092005, пасище мера – на „Елидис" ООД, № 092001, иглолистна гора на община на град Роман, № 092006 - пасище с храсти-земи.

Допълнителна информация