Номер на съобщение: С190002-111-0000676

Дата на съобщение: 06.03.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Урегулиран поземлен имот ведно с прилежащата сграда

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 134954.5 лв.

Начална дата за огледи: 25.03.2019 г.

Крайна дата за огледи: 29.03.2019 г.

Часове за огледи: 09.30-14.00

Дата и час на провеждане на търга: 11.04.2019 10:00 ч.

Депозит: 26990.9 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 05.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 05.04.2019 г.

Водещ продажбата: Снежана Георгиева

ТД на НАП: БУРГАС

Телефон: 056/878113;0883/202959

Е-мейл: s.georgieva@ro02.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Бургас

Община: Бургас

Населено място: гр.Бургас

Адрес: кв.Черно море

Описание: Урегулиран поземлен имот VI в кв.109 от имот пл.№1346 по действащ ПУП-ПР на кв.Черно море - кв.Рудник, гр.Бургас с площ от 1914 кв.м. ведно с прилежащата сграда / болница/, масивна на два етажа със застроена площ 455 кв.м.,с увредена външна и вътрешна мазилка, построена 1956г. Описаният имот е урегулиран поземлен имот от сграда болница-масивна на два етажа със застроена площ от 455кв.м.,построена 1956г и терен от 7300 кв.м.,находящ се в землището на м.с. Черно море, парцел II 935 в кв.10

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: парцел (УПИ)

Квадратура: 1914