Недвижими имоти

Заглавие

Поземлен имот , дворно място в гр. Смядово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Смядово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

27900

Срокове

Предложение: 25.01.2019

Депозит: 25.01.2019

Търг: 30.01.2019

Заглавие

хотел с дворно място в с. Катунци, община Сандански

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

185870

Срокове

Предложение: 28.01.2019

Депозит: 28.01.2019

Търг: 30.01.2019

Заглавие

1/2 ид.част от УПИ VІ в гр. Ботевград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ботевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300

Срокове

Предложение: 28.01.2019

Депозит: 28.01.2019

Търг: 30.01.2019

Заглавие

1/2 ид.част от УПИ V в гр. Ботевград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ботевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3550

Срокове

Предложение: 28.01.2019

Депозит: 28.01.2019

Търг: 30.01.2019

Заглавие

Недвижим имот - офис в гр. Варна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

9937.5

Срокове

Предложение: 18.01.2019

Депозит: 18.01.2019

Търг: 24.01.2019