Недвижими имоти

Заглавие

Западно крило на административна сграда, с.Лесичово, обл.Пазарджик

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Лесичово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

19600

Срокове

Предложение: 09.08.2019

Депозит: 09.08.2019

Търг: 16.08.2019

Заглавие

Търговски обект /магазин/

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Тетевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

48075

Срокове

Предложение: 09.08.2019

Депозит: 09.08.2019

Търг: 15.08.2019

Заглавие

Търговски обект /магазин/

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Тетевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

60472.5

Срокове

Предложение: 09.08.2019

Депозит: 09.08.2019

Търг: 15.08.2019

Заглавие

Промишлена сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Враца

Продажба

с тайно наддаване

Цена

73500

Срокове

Предложение: 29.07.2019

Депозит: 29.07.2019

Търг: 01.08.2019

Заглавие

Сграда за енергопроизводство

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Враца

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8000

Срокове

Предложение: 29.07.2019

Депозит: 29.07.2019

Търг: 01.08.2019

Брой текущи съобщения: 338