Недвижими имоти

Заглавие

Поземлени имоти

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Борика

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3290 за групата вещи

Срокове

Предложение: 13.05.2019

Депозит: 14.05.2019

Търг: 16.05.2019

Заглавие

Поземлени имоти

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Борика

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3290 за групата вещи

Срокове

Предложение: 13.05.2019

Депозит: 14.05.2019

Търг: 16.05.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

60000

Срокове

Предложение: 21.05.2019

Депозит: 21.05.2019

Търг: 29.05.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

61000

Срокове

Предложение: 21.05.2019

Депозит: 21.05.2019

Търг: 29.05.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

52000

Срокове

Предложение: 21.05.2019

Депозит: 21.05.2019

Търг: 29.05.2019

Брой текущи съобщения: 330