Други движими вещи

Заглавие

Циментови колове - 4850 броя

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Найден Герово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

33950

Срокове

Предложение: 09.11.2018

Депозит: 09.11.2018

Търг: 16.11.2018

Заглавие

Поименни акции с право на глас - 3052 броя

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Пловдив

Продажба

с тайно наддаване

Цена

183120

Срокове

Предложение: 09.11.2018

Депозит: 09.11.2018

Търг: 15.11.2018

Заглавие

декодери, мобилни телефони, таблети, фотоапарати, видеокамера и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

387

Срокове

Предложение: 16.11.2018

Депозит: 16.11.2018

Търг: 21.11.2018

Заглавие

дрелка, ел.везни,мобилни телефони, наргиле и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

52

Срокове

Предложение: 16.11.2018

Депозит: 16.11.2018

Търг: 21.11.2018

Заглавие

мобилни телефони, аудиоплеър, електронни игри, фотоапарати и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

308

Срокове

Предложение: 16.11.2018

Депозит: 16.11.2018

Търг: 21.11.2018