Други движими вещи

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018