Други движими вещи

Заглавие

Климатична система- контролно табло,ведно с топлообменник

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Малево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

11500

Срокове

Предложение: 28.11.2018

Депозит: 28.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

Климатична система- контролно табло,ведно с топлообменник

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Малево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

11500

Срокове

Предложение: 28.11.2018

Депозит: 28.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

Стоки в оборот - конфекция за деца от 0 до 15-годишна възраст

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2631.7

Срокове

Предложение: 21.11.2018

Депозит: 21.11.2018

Търг: 23.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група бижута от благородни метали / злато и сребро

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2964 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.11.2018

Депозит: 26.11.2018

Търг: 30.11.2018