Други движими вещи

Заглавие

Метален контейнер

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1100

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 13.02.2019

Заглавие

Метален контейнер

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1350

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 13.02.2019

Заглавие

Метален контейнер

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2100

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 13.02.2019

Заглавие

Метален контейнер

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2100

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 13.02.2019

Заглавие

Метален контейнер с климатик

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2100

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 13.02.2019