Други движими вещи

Заглавие

Диван - Hambard

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5800

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Диван - Shic

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2500

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Диван - Lazur-2

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5000

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Диван - Roshe тройка

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1000

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Диван - Peperuda

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3900

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Брой текущи съобщения: 166