Други движими вещи

Заглавие

Светлинни ефекти

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1575

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Лазери

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

200

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Дивани

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1500

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Климатици

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2425

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Озвучителна система

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3575

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019