Други движими вещи

Заглавие

Вал за огъване на ламарина

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

110.63

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Навес за машини на изолации /метална конструкция и ламаринен покрив/

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

70

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Склад за стоителни материали

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

362.5

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Ограда /индустриален тип, частично демонтирана/

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

310

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Бетонов център

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

360

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018