Други движими вещи

Заглавие

Моторен трион, отвертки и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

107.25

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Абсорбатор, ел. котлони, водна помпа и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

172.28

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Вентилатори, ел. лампи и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

178.8

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Дърва за огрев

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Камено поле

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 12.09.2019

Заглавие

Дърва за огрев

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Върбешница

Продажба

с тайно наддаване

Цена

369.75

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 12.09.2019

Брой текущи съобщения: 178