Други движими вещи

Заглавие

Налични ценни книжа - 5000 броя обикновени поименни акции с право на глас

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Стара Загора

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5100

Срокове

Предложение: 12.06.2019

Депозит: 12.06.2019

Търг: 19.06.2019

Заглавие

18016кг. моцарела, в разфасовки по 2кг., настъргана, замразена

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

138362.88

Срокове

Предложение: 06.06.2019

Депозит: 06.06.2019

Търг: 10.06.2019

Заглавие

дърва за огрев

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Враца

Продажба

с тайно наддаване

Цена

213

Срокове

Предложение: 04.06.2019

Депозит: 04.06.2019

Търг: 06.06.2019

Заглавие

дърва за огрев

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Върбешница

Продажба

с тайно наддаване

Цена

493

Срокове

Предложение: 04.06.2019

Депозит: 04.06.2019

Търг: 06.06.2019

Заглавие

Движими вещи - машини за шевна промишленост и климатични системи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Ягодово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4081.13

Срокове

Предложение: 31.05.2019

Депозит: 31.05.2019

Търг: 06.06.2019

Брой текущи съобщения: 99