Други движими вещи

Заглавие

Обзавеждане за заведение

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Трудовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1300

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Обзавеждане за заведение

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Трудовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1200

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Обзавеждане за заведение

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Трудовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2100

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Обзавеждане за заведение

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Трудовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3000

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Заглавие

Обзавеждане за заведение

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Трудовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

400

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 21.03.2019

Брой текущи съобщения: 166