Номер на съобщение: С190022-111-0003827

Дата на съобщение: 20.11.2019 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: Медицинско оборудване - Ехограф

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 602.58 лв.

Начална дата за огледи: 09.12.2019 г.

Крайна дата за огледи: 16.12.2019 г.

Часове за огледи: 10.00-16.30

Дата и час на провеждане на търга: 18.12.2019 11:30 ч.

Депозит: 120.52 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – СОФИЯ
  • IBAN на получателя: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13
  • BIC на банката на получателя: UNCR BGSF
  • При банка: УниКредит Булбанк
  • Основание за плащане : Съобщение С190022-111-0003827 Група 2

Краен срок за внасяне на депозит: 16.12.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 09.12.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 16.12.2019 г.

Водещ продажбата: Евгения Михайлова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595413

Е-мейл: e.mihaylova@ro22.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Количество: 1

Област: София-Град

Община: София

Населено място: гр.София

Адрес: ул.Димитър Сагаев № 19

Описание: Медицинско оборудване - Eхограф DP-10.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи