Номер на съобщение: 23/2019/В(13/19)

Дата на съобщение: 03.04.2019 г.

Номер на група: 22/19-3

Заглавие на група: дърва за огрев

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 493 лв.

Начална дата за огледи: 29.05.2019 г.

Крайна дата за огледи: 31.05.2019 г.

Часове за огледи: 13:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 06.06.2019 11:00 ч.

Депозит: 98.6 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 04.06.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 29.05.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 04.06.2019 г.

Водещ продажбата: Галин Георгиев

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 094/690536

Е-мейл: g.georgiev@ro05.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Количество: 33 куб.м

Област: Враца

Община: Мездра

Населено място: с.Върбешница

Адрес: кариера "Дионисо", землището на с. Върбешница, общ. Мездра, РУ "Полиция" гр. Роман, кметство с. Габаре, община Бяла Слатина

Описание: дърва за огрев

Допълнителна информация

Прикачени документи: