Номер на съобщение: 15/2019/В

Дата на съобщение: 25.02.2019 г.

Номер на група: 47/19-1

Заглавие на група: моторен трион, марка „Stihl”, модел „MS 261“, моторен трион "ЩИЛ", модел "MS440", мобилни телефони и др.

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 223.3 лв.

Начална дата за огледи: 01.04.2019 г.

Крайна дата за огледи: 03.04.2019 г.

Часове за огледи: 13:00 . до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 09.04.2019 11:00 ч.

Депозит: 44.66 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 05.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 05.04.2019 г.

Водещ продажбата: Йордан Николов

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 094/690539

Е-мейл: y.nikolov@ro05.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Велико Търново

Община: Велико Търново

Населено място: гр.Велико Търново

Адрес: склад на ТД на НАП В. Търново

Описание: моторен трион, марка „Stihl”, модел „MS 261“, фабричен №178680890

Допълнителна информация

Прикачени документи:

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Велико Търново

Община: Велико Търново

Населено място: гр.Велико Търново

Адрес: склад на ТД на НАП В. Търново

Описание: мобилни телефони

Допълнителна информация

Прикачени документи:

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Велико Търново

Община: Велико Търново

Населено място: гр.Велико Търново

Адрес: склад на ТД на НАП В. Търново

Описание: моторен трион "ЩИЛ", модел "MS440"

Допълнителна информация

Прикачени документи: