Номер на съобщение: 53/2018/П

Дата на съобщение: 03.12.2018 г.

Номер на група: 131/18-1

Заглавие на група: Желязо и алуминий за скраб

Статус: Активен

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 1054.8 лв.

Начална дата за огледи: 10.12.2018 г.

Крайна дата за огледи: 12.12.2018 г.

Часове за огледи: от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00

Дата и час на провеждане на търга: 19.12.2018 15:00 ч.

Депозит: 210.96 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 13.12.2018 г.

Начална дата за подаване на предложения: 10.12.2018 г.

Краен срок за подаване на предложения: 14.12.2018 г.

Водещ продажбата: Аксел Буков

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935206, 0882 503119

Е-мейл: a.bukov@ro16.nra.bg

Статус: Активен

Категория: Други движими вещи

Област: Пазарджик

Община: Пазарджик

Населено място: гр.Пазарджик

Адрес: с. Злокучене, ул "13" 14

Описание: Желязао, алуминий и медни кабели за скраб. За повече информация от приложения списък. ЗАБЕЛЕЖКА: До участия за тази група се допускат само лица притежаващи разрешение по ЗУО, копие от което трябва да приложат в плика с офертата.

Допълнителна информация