Други движими вещи

Заглавие

Преносим компютър, таблет и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

154

Срокове

Предложение: 31.07.2019

Депозит: 31.07.2019

Търг: 05.08.2019

Заглавие

Моторен трион с бензинов двигател

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

50

Срокове

Предложение: 31.07.2019

Депозит: 31.07.2019

Търг: 05.08.2019

Заглавие

Бензиномоторен трион "STHIL", MS 250

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

83.5

Срокове

Предложение: 31.07.2019

Депозит: 31.07.2019

Търг: 05.08.2019

Заглавие

Моторен трион "Titan"

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

69.5

Срокове

Предложение: 31.07.2019

Депозит: 31.07.2019

Търг: 05.08.2019

Заглавие

Моторен трион, каруца, дърва за огрев

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Старо Оряхово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

58.8

Срокове

Предложение: 31.07.2019

Депозит: 31.07.2019

Търг: 05.08.2019

Брой текущи съобщения: 79