Други движими вещи

Заглавие

Движими вещи - машини за шевна промишленост и климатични системи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

с.Ягодово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

6121.69

Срокове

Предложение: 01.03.2019

Депозит: 01.03.2019

Търг: 07.03.2019

Заглавие

моторни триони, мобилини телефони и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

202.35 за групата вещи

Срокове

Предложение: 08.03.2019

Депозит: 08.03.2019

Търг: 12.03.2019

Заглавие

моторни триони, мобилини телефони и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

202.35 за групата вещи

Срокове

Предложение: 08.03.2019

Депозит: 08.03.2019

Търг: 12.03.2019

Заглавие

моторни триони, мобилини телефони и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

202.35 за групата вещи

Срокове

Предложение: 08.03.2019

Депозит: 08.03.2019

Търг: 12.03.2019

Заглавие

моторни триони, преносим компютър и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Велико Търново

Продажба

с тайно наддаване

Цена

215.74

Срокове

Предложение: 08.03.2019

Депозит: 08.03.2019

Търг: 12.03.2019