Машини и съоръжения

Заглавие

Земеделска и горска техника: сменяема прикачна техника, Чизел "Агромет“ модел 11/0252, марка AGREX MIX, модел 11/0252

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Дългопол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

10615

Срокове

Предложение: 03.06.2019

Депозит: 03.06.2019

Търг: 06.06.2019

Заглавие

Машини за шевното производство - 121 броя

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Свиленград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

12210

Срокове

Предложение: 05.06.2019

Депозит: 05.06.2019

Търг: 12.06.2019

Заглавие

Микровълнова сушилня "Форма"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

208

Срокове

Предложение: 14.06.2019

Депозит: 14.06.2019

Търг: 20.06.2019

Заглавие

Автокран марка ЛИБХЕР( LIEBHER) модел LTM 1025-UTM 526

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Преспа

Продажба

с тайно наддаване

Цена

50000

Срокове

Предложение: 10.06.2019

Депозит: 10.06.2019

Търг: 13.06.2019

Заглавие

Отрезна машина "OL 401"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3525

Срокове

Предложение: 07.06.2019

Депозит: 07.06.2019

Търг: 14.06.2019

Брой текущи съобщения: 176