Машини и съоръжения

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

900

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1800

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1350

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

900

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Поточна линия

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

21157.5

Срокове

Предложение: 20.11.2018

Депозит: 20.11.2018

Търг: 26.11.2018