Машини и съоръжения

Заглавие

Въздуховодна система

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Кула

Продажба

с тайно наддаване

Цена

600

Срокове

Предложение: 22.03.2019

Депозит: 22.03.2019

Търг: 27.03.2019

Заглавие

Климатична инсталация

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Кула

Продажба

с тайно наддаване

Цена

6000

Срокове

Предложение: 22.03.2019

Депозит: 22.03.2019

Търг: 27.03.2019

Заглавие

Абсорбатор подлепваща преса

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Кула

Продажба

с тайно наддаване

Цена

375

Срокове

Предложение: 22.03.2019

Депозит: 22.03.2019

Търг: 27.03.2019

Заглавие

Мотокар, марка Линде, модел Н20D

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

14419.2

Срокове

Предложение: 01.03.2019

Депозит: 01.03.2019

Търг: 27.03.2019

Заглавие

Кулокран Либхер 60К

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

58200

Срокове

Предложение: 01.03.2019

Депозит: 01.03.2019

Търг: 27.03.2019

Брой текущи съобщения: 197