Машини и съоръжения

Заглавие

Заточна машина SWV 200

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1186.65

Срокове

Предложение: 03.05.2019

Депозит: 03.05.2019

Търг: 09.05.2019

Заглавие

Заточна машина SWV 250

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1483.65

Срокове

Предложение: 03.05.2019

Депозит: 03.05.2019

Търг: 09.05.2019

Заглавие

Заточна машина ЗВ 641

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1119.15

Срокове

Предложение: 03.05.2019

Депозит: 03.05.2019

Търг: 09.05.2019

Заглавие

Заточна машина NUA – 25

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1119.15

Срокове

Предложение: 03.05.2019

Депозит: 03.05.2019

Търг: 09.05.2019

Заглавие

Резбошлайф, модел 5822 М

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4265.33

Срокове

Предложение: 03.05.2019

Депозит: 03.05.2019

Търг: 09.05.2019

Брой текущи съобщения: 186