Машини и съоръжения

Заглавие

Машини, специализирани за изработка на различни детайли в шивашката промишленост

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

297063 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 23.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Машини, специализирани за изработка на различни детайли в шивашката промишленост

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

297063 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 23.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Машини, специализирани за изработка на различни детайли в шивашката промишленост

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

297063 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 23.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Машини, специализирани за изработка на различни детайли в шивашката промишленост

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

297063 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 23.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Машини, специализирани за изработка на различни детайли в шивашката промишленост

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

297063 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 23.11.2018

Търг: 30.11.2018