Машини и съоръжения

Заглавие

Дървообработваща машина - банцинг БУ 801

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

372

Срокове

Предложение: 07.06.2019

Депозит: 07.06.2019

Търг: 13.06.2019

Заглавие

Дървообработваща машина-двойно образен циркуляр "Dmga-35"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

896

Срокове

Предложение: 07.06.2019

Депозит: 07.06.2019

Търг: 13.06.2019

Заглавие

Автоматична хлеборезачна машина "АХМ – 300 Т" – 21 броя

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Хасково

Продажба

с тайно наддаване

Цена

21000

Срокове

Предложение: 10.06.2019

Депозит: 10.06.2019

Търг: 14.06.2019

Заглавие

Автокран

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Разлог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

70000

Срокове

Предложение: 31.05.2019

Депозит: 31.05.2019

Търг: 05.06.2019

Заглавие

Машина за леене на пластмаса

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обнова

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20700

Срокове

Предложение: 31.05.2019

Депозит: 31.05.2019

Търг: 06.06.2019

Брой текущи съобщения: 176