Машини и съоръжения

Заглавие

Парова централа

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Айтос

Продажба

с тайно наддаване

Цена

75000

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 11.12.2018

Заглавие

Валове за производство на тапети

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Ботевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

157794.3

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 29.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

18450

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1350

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

900

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018