Машини и съоръжения

Заглавие

Режещ плотер PUMA III-60

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

813.5

Срокове

Предложение: 28.05.2019

Депозит: 28.05.2019

Търг: 03.06.2019

Заглавие

Копирна машина Konica Minolta Bizhub pro754e+FS534+LU204

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

7783

Срокове

Предложение: 28.05.2019

Депозит: 28.05.2019

Търг: 03.06.2019

Заглавие

Печатащо режеща машина Roland, SC545-EX серия Pro II

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3707

Срокове

Предложение: 28.05.2019

Депозит: 28.05.2019

Търг: 03.06.2019

Заглавие

Копирна машина Konica Minolta Bizhub C 224e

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1519.5

Срокове

Предложение: 28.05.2019

Депозит: 28.05.2019

Търг: 03.06.2019

Заглавие

Копирна машина Konica Minolta Bizhub Pro C754e+FS535+LU204+SD512

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8693

Срокове

Предложение: 28.05.2019

Депозит: 28.05.2019

Търг: 03.06.2019

Брой текущи съобщения: 176