Машини и съоръжения

Заглавие

Машина за формоване на пръсти MATIC M50/2R1153

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20520 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.08.2019

Депозит: 23.08.2019

Търг: 28.08.2019

Заглавие

Машина за формоване на пръсти MATIC M50/2R1153

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20520 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.08.2019

Депозит: 23.08.2019

Търг: 28.08.2019

Заглавие

Машина за върхово изтегляне на обувки CERIM K78TP 8774D

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

68300

Срокове

Предложение: 23.08.2019

Депозит: 23.08.2019

Търг: 28.08.2019

Заглавие

Машина за изтъняване на детайли FRATELI ALBERTI 2TV081211

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4470

Срокове

Предложение: 23.08.2019

Депозит: 23.08.2019

Търг: 28.08.2019

Заглавие

Машина за поставяне лепенки върху хастара CERIM MF 1000/80

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

14170

Срокове

Предложение: 23.08.2019

Депозит: 23.08.2019

Търг: 28.08.2019

Брой текущи съобщения: 261