Номер на съобщение: С190003-111-0003941

Дата на съобщение: 29.11.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Копирна машина - КОПИР АО, модел 6204 - WIDEFORMAT

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 12000 лв.

Начална дата за огледи: 05.12.2019 г.

Крайна дата за огледи: 12.12.2019 г.

Часове за огледи: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 18.12.2019 11:00 ч.

Депозит: 2400 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВАРНА
  • IBAN на получателя: BG39 IORT 7377 3300 3650 03
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С190003-111-0003941 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 12.12.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 05.12.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 12.12.2019 г.

Водещ продажбата: Тихомира Илиева

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 052/360812

Е-мейл: t.ilieva@ro03.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Машини и съоръжения

Количество: 1 бр.

Област: Варна

Община: Варна

Населено място: гр.Варна

Адрес: ул. "Д-р Железкова" № 42, вх. Б ет. 1, офис 1

Описание: Копирна машина - КОПИР АО модел 6204-WIDEFORMAT,инвентарен № 18, година на производство 2013 г.

Допълнителна информация

Вид на машини и съоръжения: други машини и съоръжения