Номер на съобщение: С190029-111-0003206

Дата на съобщение: 09.10.2019 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: движими вещи СТРУГ СП 503

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 39091.79 лв.

Начална дата за огледи: 15.10.2019 г.

Крайна дата за огледи: 31.10.2019 г.

Часове за огледи: от 9,00 ч до 15,00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 05.11.2019 11:30 ч.

Депозит: 7818.36 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 31.10.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 15.10.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 31.10.2019 г.

Водещ продажбата: Димитър Гюлеметов

ТД на НАП: СОФИЯ - ГДО

Телефон: 02/98593447

Е-мейл: d.gyulemetov@ro29.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Машини и съоръжения

Количество: 1 БРОЙ

Област: Стара Загора

Община: Гълъбово

Населено място: гр.Гълъбово

Адрес: гр. Гълъбово, извън града

Описание: СТРУГ СП 503, инвентарен номер № 130001 във видимо недобро състояние и е силно амортизиран. При проведения оглед на вещта не е установено дали работи изправно.

Допълнителна информация

Вид на машини и съоръжения: други машини и съоръжения

Прикачени документи: