Архив

Заглавие

Земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

93006

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

464894

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сгради

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

165473

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

54062

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

192080

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Брой архивирани съобщения: 13840