Архив

Заглавие

Олеодинамична система за сплескване модел 4 SA

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Ловеч

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1450

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Преса за обработване на дървесни детайли

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Петково

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3050

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Пресформа за стол LIVE - 1404

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Петково

Продажба

с тайно наддаване

Цена

51000

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Шприцформа за стъпало ф 20

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Ловеч

Продажба

с тайно наддаване

Цена

600

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Шлайфмашина модел SANDJA-5RCS

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Петково

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4400

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Брой архивирани съобщения: 16147