Архив

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

96277

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

91348

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

57964

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

255072

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Земя и сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

99958

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Брой архивирани съобщения: 13840