Архив

Заглавие

ресивъри, обувки и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1053.84

Срокове

Предложение: 20.05.2019

Депозит: 20.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

дисплеи за мобилни телефони и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

291.23

Срокове

Предложение: 20.05.2019

Депозит: 20.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Машина за разкрой втулка - Вилмар

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4750

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Ножица пакетна за фурнир

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Петково

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2450

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Шприцформа детайл FOOT PART

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Ловеч

Продажба

с тайно наддаване

Цена

600

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Брой архивирани съобщения: 16147