Архив

Заглавие

Автобус

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Гайтанево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

19500

Срокове

Предложение: 26.02.2018

Депозит: 26.02.2018

Търг: 02.03.2018

Заглавие

Магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

21000

Срокове

Предложение: 22.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 02.03.2018

Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Гара Бов

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1869

Срокове

Предложение: 22.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 02.03.2018

Заглавие

400/486 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот № I-36

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Гара Бов

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2158.85

Срокове

Предложение: 22.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 02.03.2018

Заглавие

Дворно място

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

127500

Срокове

Предложение: 27.02.2018

Депозит: 27.02.2018

Търг: 02.03.2018

Брой архивирани съобщения: 13840