Архив

Заглавие

Токовка

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кюстендил

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1650

Срокове

Предложение: 14.09.2018

Депозит: 14.09.2018

Търг: 20.09.2018

Заглавие

Шевна машина МИНЕРВА

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кюстендил

Продажба

с тайно наддаване

Цена

240

Срокове

Предложение: 14.09.2018

Депозит: 14.09.2018

Търг: 20.09.2018

Заглавие

Шевна машина МИНЕРВА

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кюстендил

Продажба

с тайно наддаване

Цена

240

Срокове

Предложение: 14.09.2018

Депозит: 14.09.2018

Търг: 20.09.2018

Заглавие

Шевна машина МИНЕРВА

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кюстендил

Продажба

с тайно наддаване

Цена

240

Срокове

Предложение: 14.09.2018

Депозит: 14.09.2018

Търг: 20.09.2018

Заглавие

Шевна машина МИНЕРВА

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кюстендил

Продажба

с тайно наддаване

Цена

240

Срокове

Предложение: 14.09.2018

Депозит: 14.09.2018

Търг: 20.09.2018

Брой архивирани съобщения: 19452