Архив

Заглавие

Руквант 2 части

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1584

Срокове

Предложение: 09.03.2018

Депозит: 09.03.2018

Търг: 13.03.2018

Заглавие

Столове виенски - кожа

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2660

Срокове

Предложение: 09.03.2018

Депозит: 09.03.2018

Търг: 13.03.2018

Заглавие

Парапет

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3163

Срокове

Предложение: 09.03.2018

Депозит: 09.03.2018

Търг: 13.03.2018

Заглавие

Климатична система

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2636

Срокове

Предложение: 09.03.2018

Депозит: 09.03.2018

Търг: 13.03.2018

Заглавие

Италиански маси

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4500

Срокове

Предложение: 09.03.2018

Депозит: 09.03.2018

Търг: 13.03.2018