Архив

Заглавие

Гладачно оборудване Кукла

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Добрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3384

Срокове

Предложение: 22.03.2018

Депозит: 22.03.2018

Търг: 27.03.2018

Заглавие

Гатер ножица

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Добрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

99

Срокове

Предложение: 22.03.2018

Депозит: 22.03.2018

Търг: 27.03.2018

Заглавие

пръти от метал цирконий

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

663

Срокове

Предложение: 26.03.2018

Депозит: 26.03.2018

Търг: 28.03.2018

Заглавие

борд монитор,ченджър и др. вещи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

134.25 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.03.2018

Депозит: 26.03.2018

Търг: 28.03.2018

Заглавие

борд монитор,ченджър и др. вещи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

134.25 за групата вещи

Срокове

Предложение: 26.03.2018

Депозит: 26.03.2018

Търг: 28.03.2018