Архив

Заглавие

Поземлен имот, представляващ гора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Българене

Продажба

с тайно наддаване

Цена

400

Срокове

Предложение: 11.01.2019

Депозит: 11.01.2019

Търг: 16.01.2019

Заглавие

1/2 идеални части от 23 броя недвижими имоти - земеделски земи

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Каранци

Продажба

с явно наддаване

Цена

77396.09 за групата вещи

Срокове

Депозит: 18.01.2019

Търг: 23.01.2019

Заглавие

1/2 идеални части от 23 броя недвижими имоти - земеделски земи

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Каранци

Продажба

с явно наддаване

Цена

77396.09 за групата вещи

Срокове

Депозит: 18.01.2019

Търг: 23.01.2019

Заглавие

1/2 идеални части от 23 броя недвижими имоти - земеделски земи

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Каранци

Продажба

с явно наддаване

Цена

77396.09 за групата вещи

Срокове

Депозит: 18.01.2019

Търг: 23.01.2019

Заглавие

1/2 идеални части от 23 броя недвижими имоти - земеделски земи

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Полски Сеновец

Продажба

с явно наддаване

Цена

77396.09 за групата вещи

Срокове

Депозит: 18.01.2019

Търг: 23.01.2019