Архив

Заглавие

Пречиствателна станция

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бяла черква

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3750

Срокове

Предложение: 10.05.2018

Депозит: 11.05.2018

Търг: 17.05.2018

Заглавие

Столова с кухня

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бяла черква

Продажба

с тайно наддаване

Цена

23250

Срокове

Предложение: 10.05.2018

Депозит: 11.05.2018

Търг: 17.05.2018

Заглавие

Поземлен имот /празно дворно място/ в гр. Елена

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Елена

Продажба

с тайно наддаване

Цена

73202

Срокове

Предложение: 11.05.2018

Депозит: 14.05.2018

Търг: 21.05.2018

Заглавие

Поземлен имот с. Гара Бов

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Гара Бов

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1401.75

Срокове

Предложение: 09.05.2018

Депозит: 10.05.2018

Търг: 15.05.2018

Заглавие

УПИ с.Гара Бов

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Гара Бов

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1619.14

Срокове

Предложение: 09.05.2018

Депозит: 10.05.2018

Търг: 15.05.2018