Архив

Заглавие

Едноиглова права машина с иглен транспортер

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Благоевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1000

Срокове

Предложение: 10.08.2018

Депозит: 10.08.2018

Търг: 14.08.2018

Заглавие

моторен кораб „Балканска принцеса“

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Видин

Продажба

с тайно наддаване

Цена

36450

Срокове

Предложение: 10.08.2018

Депозит: 10.08.2018

Търг: 14.08.2018

Заглавие

лек автомобил "Алфа Ромео"

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Монтана

Продажба

с тайно наддаване

Цена

412.5

Срокове

Предложение: 10.08.2018

Депозит: 10.08.2018

Търг: 14.08.2018

Заглавие

лек автомобил „Нисан“

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Видин

Продажба

с тайно наддаване

Цена

180

Срокове

Предложение: 10.08.2018

Депозит: 10.08.2018

Търг: 14.08.2018

Заглавие

Моторни триони, вентилатор, ел. проводници и др.

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Видин

Продажба

с тайно наддаване

Цена

159.75

Срокове

Предложение: 10.08.2018

Депозит: 10.08.2018

Търг: 14.08.2018

Брой архивирани съобщения: 15091