Архив

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

861

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 28.02.2018

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1227.5

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 28.02.2018

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1100

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 28.02.2018

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2587

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 28.02.2018

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

850

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 28.02.2018