Номер на съобщение: 64/2018/Вн (58/18), (47/18)

Дата на съобщение: 20.11.2018 г.

Номер на група: 211/18-3

Заглавие на група: поземлен имот

Статус: Активна В архив

Тип на търга: с тайно наддаване

Дата и час на провеждане на търга: 06.12.2018 11:00 ч.

Първоначална цена: 1035.5 лв.

Стара цена: 2071 лв.

Начална дата за огледи: 29.11.2018 г.

Крайна дата за огледи: 04.12.2018 г.

Часове за огледи: 10.00-12.00, 13.00-16.00

Брой провеждания: 3

Депозит: 207.1 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 04.12.2018 г.

Начална дата за подаване на предложения: 29.11.2018 г.

Краен срок за подаване на предложения: 04.12.2018 г.

Водещ продажбата: Пламен Хайнаджиев

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 082/808367

Е-мейл: p.haynadzhiev@ro18.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 9 дка

Област: Търговище

Община: Попово

Населено място: с.Баба Тонка

Адрес: с.Баба Тонка (общ.Попово, обл.Търговище)

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 067010, представляващ ИЗОСТАВ.ТР.НАС., с площ 9.409 дка, от които 0.751 дка пета категория и 8.658 дка четвърта категория, находящ се в землището на с. Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, общ. Попово, обл. Търговище, местността „КОДЖА ДАА“, при граници: имоти № 205002 – дървопроизв.пл. на МЗГ – ДДС „Черни Лом“, № 067009 – изостав.тр.нас. на ДПФ, № 200134 – полски път на Община Попов, № 067011 – изостав.тр.нас. на насл. на Марин Маринов Димитров, със следните ограничения върху имота: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, съгласно скица № К01480/15.11.2016 г., издадена от ОСЗ – Попово.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот