Номер на съобщение: С180022-111-0002705

Дата на съобщение: 05.11.2018 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Поземлен имот

Статус: Активна В архив

Тип на търга: с тайно наддаване

Дата и час на провеждане на търга: 06.12.2018 16:30 ч.

Първоначална цена: 375730 лв.

Начална дата за огледи: 27.11.2018 г.

Крайна дата за огледи: 03.12.2018 г.

Часове за огледи: 10.00-16.00

Брой провеждания: 1

Депозит: 75146 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 03.12.2018 г.

Начална дата за подаване на предложения: 27.11.2018 г.

Краен срок за подаване на предложения: 03.12.2018 г.

Водещ продажбата: Марияна Николова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595386

Е-мейл: m.l.nikolova@ro22.nra.bg

Статус: Активна В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Благоевград

Община: Сандански

Населено място: гр.Мелник

Адрес: гр.Мелник

Описание: Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, номер на предходен план: квартал 19, парцел II, с граници съседи: имоти с идентификатори: 47754.501.280, 47754.2.252, 47754.501.316, 47754.501.229.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: газстанция, бензиностанция

Квадратура: 1467 кв.м.