Архив

Заглавие

Група вещи - дрехи ,обувки и аксесоари

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

313593

Срокове

Предложение: 12.11.2018

Депозит: 12.11.2018

Търг: 14.11.2018

Заглавие

Група вещи - дрехи ,обувки и аксесоари

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

467258

Срокове

Предложение: 12.11.2018

Депозит: 12.11.2018

Търг: 14.11.2018

Заглавие

Стоки в оборот - конфекция за деца от 0 до 15-годишна възраст

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3947.55

Срокове

Предложение: 08.11.2018

Депозит: 09.11.2018

Търг: 12.11.2018

Заглавие

Група вещи - дрехи ,обувки и аксесоари

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

463055

Срокове

Предложение: 12.11.2018

Депозит: 12.11.2018

Търг: 14.11.2018

Заглавие

Товарен автомобил

Категория

Превозни средства

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2000

Срокове

Предложение: 09.11.2018

Депозит: 09.11.2018

Търг: 14.11.2018