Архив

Заглавие

Обект с предназначение - интернет зала с кафе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Пловдив

Продажба

с тайно наддаване

Цена

53643.1

Срокове

Предложение: 18.01.2019

Депозит: 17.01.2019

Търг: 22.01.2019

Заглавие

Апартаменти в Стара Загора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Стара Загора

Продажба

с тайно наддаване

Цена

99000

Срокове

Предложение: 18.01.2019

Депозит: 17.01.2019

Търг: 22.01.2019

Заглавие

Гараж в Стара Загора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Стара Загора

Продажба

с тайно наддаване

Цена

10779.75

Срокове

Предложение: 18.01.2019

Депозит: 17.01.2019

Търг: 22.01.2019

Заглавие

Товарен автомобил - Рено

Категория

Превозни средства

Разгледай

Местонахождение

гр.Сандански

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1050

Срокове

Предложение: 18.01.2019

Депозит: 18.01.2019

Търг: 23.01.2019

Заглавие

Поземлен имот, представляващ гора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Българене

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1400

Срокове

Предложение: 11.01.2019

Депозит: 11.01.2019

Търг: 16.01.2019