Архив

Заглавие

Медицинска апаратура - мониторна станция

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

таен търг

Цена

9750

Срокове

Предложение: 16.10.2018

Депозит: 16.10.2018

Търг: 22.10.2018

Заглавие

Медицинска апаратура - ехограф

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

таен търг

Цена

42000

Срокове

Предложение: 16.10.2018

Депозит: 16.10.2018

Търг: 22.10.2018

Заглавие

Медицинска апаратура - апарат за съдова диагностика

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

таен търг

Цена

10500

Срокове

Предложение: 16.10.2018

Депозит: 16.10.2018

Търг: 22.10.2018

Заглавие

Медицинска апаратура - апарат за ендовенозна радиочестотна аблация

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

таен търг

Цена

8250

Срокове

Предложение: 16.10.2018

Депозит: 16.10.2018

Търг: 22.10.2018

Заглавие

Медицинска апаратура - мониторна станция

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

таен търг

Цена

5250

Срокове

Предложение: 16.10.2018

Депозит: 16.10.2018

Търг: 22.10.2018