Полезна информация

Уважаеми клиенти,

От 02.02.2018 г. Национална агенция за приходите (НАП) има изцяло обновен портал от който може да се информирате за публичните продажби на различни видове имущество, провеждани чрез търгове с тайно или с явно наддаване или чрез  продажби чрез пряко договаряне. За Ваше улеснение, в синята лента в горната част на началния екран на портал „Продажби“ има линк със следното съдържание „Към обяви за продажби, публикувани до 02.02.2018 г.“. На тази страница можете да прегледате всички съобщения за продажба на вещи, публикувани до 02.02.2018 г. (включително).

Новият портал „Продажби“ осигурява лесен и бърз начин за достъп до предлаганото за продажба имущество чрез усъвършенстване на цялостната визия и оптимизиране на „търсачките“ в портала. Порталът дава възможност за:

 • бързо търсене по определени критерии, изведени в лента на началната страница и
 • разширено търсене, по „ключова дума“ или при избор на един или комбинация от няколко критерии. Имате възможност да търсите по над 10 критерия, като например: вид на вещта и различни нейни характеристики; местонахождение/място на оглед на вещта; дата на провеждане на търга; начална тръжна цена; срок за подаване на предложения; териториална структура на НАП, която организира продажбата и др.

Чрез интерактивна географска карта е осигурен лесен и удобен начин за намиране на населеното място и адреса на местонахождението на вещта/имота.

На началната страница под заглавието „Портал за продажби“ има лента с командни бутони, които отварят страници със следното съдържание:   

 1. „Продажби“ – на страницата има изображения на четирите категории вещи, като всяка категория е визуализирана чрез анимирана икона и конкретен цвят – „Недвижими имоти“, „Превозни средства“, „Машини и съоръжения“ и „Други движими вещи“.  Има лента за бързо търсене, както и връзка към разширено търсене.
  В долната част на страницата са  показани текущите продажби, като за всяка вещ се визуализира снимка (ако има въведена), категория, кратко описание, бутон “Разгледай“, който е оцветен в цвета на категорията и др.
 2. „Как да купя“ – в тази секция можете да се запознаете с условията за участие в търг с явно или тайно наддаване – как да участвате в търга, какви документи да представите, какво да съдържа Вашето предложението и др.
 3. „Архив“ – тук можете да прегледате съдържанието на архивираните обяви.
 4. „Абонамент“ – в тази секция можете да се регистрирате и да получавате на електронната си поща последните добавени съобщения за продажби на определена категория вещи, напр. „недвижими имоти“.
 5. „Оценители“ – списък с експерти, извършващи оценка на имущество.
 6. „Продажби чрез пряко договаряне“ – в секцията се публикуват съобщения за продажби на бързоразвалящи се стоки.
 7. „Продажби съдебни изпълнители“ – секцията съдържа информация за продажби, извършвани от съдебен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Продажбите от съдебни изпълнители по реда на  Гражданския процесуален кодекс не се публикуват на страницата в структуриран вид и не могат да бъдат изведени чрез търсачките.

 

Портал „Продажби“ е съвместим с мобилни устройства и е достъпен за ползване чрез такива.