publication

Апартамент

Недвижими имоти

Самостоятелният обект се намира в сграда №1. Предназначение на обекта: жилище, апартамент. Площ по документи 71.33 кв.м. Прилежащи части: 11.34 кв.м. от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1., площ 71.33кв.м. Съгласно справка по кадастралната карта на СОС на СГКК- гр. Бургас- Самостоятелният обект е с предназначение: за търговска дейност

publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Самостоятелен обект с предназначение: за търговска дейност. Находящ се в сграда №1. Площ по документи: 36.74 кв. м. Прилежащи части: 5.30 кв. м. от общите части на сградата. Брой нива на обекта:1., площ 36.74кв.м

publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност. Находящ се в сграда №1. Площ по документи: 52.16 кв. м. Прилежащи части: 7.56 кв. м. от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1., площ 52.16кв.м

publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Самостоятелен обект с предназначение: за търговска дейност. Находящ се в сграда №1. Площ по документи: 77.29 кв. м. Прилежащи части: 10.66 кв. м. от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1., площ 77.29 кв.м,