publication

Товарен автомобил

Превозни средства

Транспортен бус със 1 +4 бр. места и товарен отсек

publication

Широколистна гора с площ от 1 дка

Недвижими имоти

Широколистна гора с площ от 1 дка, представляваща имот №303030 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, общ. Стражица.

publication

Широколистна гора от 1 дка.

Недвижими имоти

Широколистна гора от 1 дка, местност "Бейзетлар", представляваща имот №303033 по картата на възстановителната собственост на землището на с. Кавлак, общ. Стражица.

publication

Широколистна гора с площ от 1 дка.

Недвижими имоти

Широколистна гора с площ от 1 дка, местност "Бейзетлар", представляваща имот № 303032 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, общ. Стражица.