publication

Нива с. Долни Богров

Недвижими имоти

Нива, находящ се в землището на с. Долни Богров, местността „Искаро”, с площ от 4550 кв.м. , категория на земята -пета.

publication

Недвижим имот с.Реяновци

Недвижими имоти

Незастроено дворно място с площ от 550 кв.м.,неоградено с лек наклон.

publication

Лек автомобил - марка HYUNDAI

Превозни средства

Лек автомобил марка Хюндай, модел САНТА ФЕ СМ. В добро състояние.

publication

Поземлен имот , дворно място в гр. Смядово

Недвижими имоти

Поземлен имот, дворно място, представляващ парцел от 75кв., с площ 4170 кв.м. ведно с изградените в него сграда с площ 751 кв.м. и сграда с площ 835 кв.м.