publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Магазин с площ 84.35 кв. м. ведно с 10.29 кв. м. прилежащи части.

publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Магазин с две нива; площ 180.39 кв. м. ведно с 22.01 кв. м. прилежащи части.

publication

Търговски обект /магазин/

Недвижими имоти

Магазин с площ 72.64 кв. м. ведно с 8.86 кв. м. прилежащи части.

publication

Паркомясто в подземен гараж

Недвижими имоти

Паркомясто (в подземен гараж) с площ 13.5 кв. м. ведно с 12.48 кв. м. прилежащи части от маневрено хале в подземен гараж.