publication

Поземлен имот /празно дворно място/ в гр. Елена

Недвижими имоти

Празно дворно място, незастроено, със северозападна и източна граница – река. Имотът е уреголиран, с възможност за снабдяване с ток, вода, канализация, теренът е почти равен, в момента не се стопанисва.

publication

каруци с гумени колела

Други движими вещи

2 бр. каруци с гумени колела

publication

Земеделска земя

Недвижими имоти

Земеделска земя, КИД 04279.12.7, нива, площ 1984 кв.м, находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - м-т "Проевски чифлик-Ш.21".

publication

дърва за огрев

Други движими вещи

дърва за огрев